Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 25 tháng 10 năm 2016

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Thư viện

Cập nhật lúc : 10:03 06/01/2014  

Kế hoạch của Thư viện Tháng 1 Năm 2014

Kế hoạch tháng 01/2014:

 - Thực hiện tốt các khâu nghiệp vụ thư viện như phục vụ bạn đọc, quản lý tài liệu trong thư viện,nhập báo- tài liệu mới về kịp thời và chính xác(nếu có), tổng hợp bạn đọc trong tuần hằng tháng đến thư viện

- Thống kê tình hình mượn và sử dụng tài liệu thư viện của bạn đọc trong nhà trường năm 2013

- Làm việc theo lịch và kế hoạch đã đề ra